1

Politika Privatnosti Web stranice

Sve licne informacije ili materijali poslati na Web stranicu My Case podliježu politici privatnosti i zaštite podataka. Poštujemo prava na privatnost naših posjetitelja i prepoznajemo važnost zaštite prikupljenih informacija o njima.

2

Slanje Podataka

Kad god pošaljete svoje licne podatke pomocu naše web stranice, popunjavate obrazce za unos podataka i tokom interakcije putem e-maila ili formi za kontakt, mi cemo ih koristiti u skladu sa važecim zakonom o privatnosti podataka i za svrhe navedene u ovoj politici.

Kako bi uspješno obradili Vašu porudžbinu trebamo Vaše ime, adresu, e-mail i telefon. Uz pomoc tih podataka moci cemo Vam isporuciti željenu robu, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu porudžbine.


3

Prava Intelektualnog Vlasništva

Rezultati pretraživanja interneta mogu prikazati da je slika predmet autorskih prava. Isto se može vidjeti na ili u blizini pojedine fotografije.
Ovo obavještava korisnika da neko posjeduje autorska prava na slike.
Kao rezultat toga, korisnik ne može reproducirati, distribuirati ili na drugi nacin javno prikazivati fotografije bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim ako ne postoji izuzetak.

4

Garancije i Odricanja

Upotreba ove web stranice je iskljucivo na vlastitu odgovornost.

5

Garancije


My Case ne daje nikakve garancije, bilo podrazumjevane, ozakonjene ili druge, ukljucujuci i garanciju da je reprezentacija materijala na ovoj web stranici potpuna, pouzdana, pravovremena; da je pristup stranici bez prekida i bez grešaka.
Bilo koje vrste oslanjanja na materijale na ovim stranicama ce biti na vlastitu odgovornost.

Pozivamo vas da pažljivo istražite odredene vrste podrazumijevanih garancija. Molimo provjerite vaše lokalne zakone.

Mi zadržavamo pravo da ogranicimo ili ukinemo pristup web stranici My Case u bilo kojem vremenskom intervalu.

6

Odgovornost

Sve strane ukljucene u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove stranice u naše ime nece imati nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slucajne, posljedicne, indirektne ili kaznene štete, troškove,
gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, korištenja, nemogucnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo koje druge web stranice kroz link na ovoj web stranici ili
od bilo kakvih akcija preduzetih ili ne, ili kao rezultat bilo koje elektronske poruke koje šaljete.

7

Nedozvoljene radnje

Zabranjene su bilo kakve akcije koje My Case po svom nahodenju može se smatrati neprikladnim i/ili koji ce se ocjenjivati kao nezakonit cin ili su zabranjene nekim zakonom primjenjivim na ovoj web stranici ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na:

Bilo koje djelo koje predstavlja povredu privatnosti (ukljucujuci i upload privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo koja druga prava pojedinca;

Korištenje ove web stranice da ocrni ili optuži My Case, njihove zaposlene, druge pojedinace, ili bilo koje ponašanje koje ugrožava ugled My Case-a;

Postavljanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu izazvati materijalne štete imovini My Case-a ili imovini pojedinca;

Vi i My Case se slažete da ce se bilo koji spor ili tužba vezana za korištenje ove web stranice voditi na nadležnom sudu.